Kontakt
Ing. Peter Páleník
palenik@trideinvest.sk
+421 905 304 731

Adresa
TRIDE INVEST, s.r.o.
Kalinčiakova 1 
974 05 Banská Bystrica

Ošetrovanie
trávnych porastov

Regulácia rastu 
tráv a likvidácia burín

Dezinfekcia

Likvidácia choroboplodných alebo nežiadúcich mikroorganizmov (baktérie, vírusy, plesne...)

Elektrostaticka
technológia

Revolučná metóda postreku, ktorá zvyšuje účinnosť našich zásahov

Deratizácia

Likvidácia hlodavcov na zníženie ich výskytu a udržania stavu na prahu škodlivosti

Dezinsekcia

Likvidácia škodlivého a obťažujúceho hmyzu